VIN Proizvodnja

Program (softversko rješenje) za proizvodnju

 
Osim detaljno razvijenog informacijskog podsustava za praćenje proizvodnog procesa po svim fazama i operacijama u industriji obuće, nudimo Vam i jednostavna programska rješenja za praćenje različitih vrsta radnih naloga uz evidencije nabave i utroška materijala sa ili bez normativa – sastavnica.

VIN proizvodnja je integrirana sa informacijskim podsustavima VIN Veleprodaja i VIN Maloprodaja – pogodno za male proizvodnje, različite servise  i slično.

VIN proizvodnja obuće obuhvaća: 

 • zaprimanje narudžbi kupaca
 • priprema tehnološkog procesa:
  • modeli
  • tehnološke operacije
  • sastavnice materijala
  • lansiranje radnih naloga
  • skeniranje radnih naloga u svim odjelima
  • skeniranje radnih naloga u završnoj fazi montaže
  • automatsko razduživanje materijala po sastavnicama – normativima
  • automatsko fakturiranje gotovih skeniranih proizvoda
 • izvještaje i analize kretanja materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • izvještaji i analize isporuka i realizacije narudžbi kupaca
 • priprema dokumentacije za carinu u “LON” poslovima uvoza materijala a izvoza gotove robe